sonja
deterink
stelt
voor
dit is propositas.
bedrijven ondersteunen bij het vinden van de juiste kandidaat voor een vacature waarbij met name gekeken zal worden naar de persoonlijkheid (kwaliteiten) in zijn totaliteit, het is dus niet gericht op het hebben van de juiste diploma's...

het bemiddelen van mensen die op zoek zijn naar een andere baan maar niet beschikken over de diploma eisen die gesteld worden, daardoor tijdens sollicitaties (wanneer ze actief solliciteren, dat hoeft niet) buiten de boot vallen...

dus kort gezegd het bij elkaar brengen van vraag en aanbod...maar dan op een andere manier dan over het algemeen te doen gebruikelijk is.
contact sonja deterink / 06 511 02 344 / info@propositas.nl